Advisory Board for TACK

Advisory Board for TACK

TACK / Communities of Tacit Knowledge: Architecture and its Ways of Knowing (Fællesskaber af Tavs Viden: Arkitektur og dens Vidensformer) er et nystiftet netværk for innovativ uddannelse, der indgår i Marie Sklodowska-Curie Actions inden for det europæiske rammeprogram Horizon 2020. Netværket giver unge forskere indsigt i den særlige viden, arkitekter bruger, når de tegner bygninger og arbejder med byudvikling. TACK omfatter ti centrale uddannelsesinstitutioner, tre førende kulturelle arkitekturinstitutioner samt ni anerkendte arkitektfirmaer. I et tværgående samarbejde udbyder disse partnere en nyskabende ph.d.-uddannelse om betydningen af tavs viden i arkitektur, som har resulteret i 10 igangværende ph.d.-projekter.

 

Det Rådgivende Panel har til opgave at evaluere netværkets samlede indsats og give feedback på dets forskellige forskningsprojekter. Derudover vil det Rådgivende Panel også blive bedt om at vurdere projektets resultater i lyset af fagets behov og at vejlede om, hvordan der kan opnås en hurtig udbredelse af resultaterne.