BBJ INDGÅR I PROJEKTET NORDIC DESIGN IN NORDIC NATURE SOM NATIONAL EKSPERT

BBJ INDGÅR I PROJEKTET NORDIC DESIGN IN NORDIC NATURE SOM NATIONAL EKSPERT

Design in Nordic Nature indsamler og analyserer aktuelle eksempler på infrastrukturdesign i nordisk natur med henblik på at identificere fremtidige designløsninger og -strategier for at fremme naturbeskyttelse og naturoplevelser.

 

Projektet udmøntes i et nordisk atlas over infrastrukturdesign med udgangspunkt i en fælles indsamling og udveksling af viden. Det nordiske atlas kortlægger potentialet af design i forbindelse med naturbeskyttelse og naturoplevelser. Det vil blive en eksempelsamling, der spænder fra folkelige designtraditioner forankret i lokalt håndværk til innovative designløsninger baseret på ny teknologi. Derudover eksponerer projektet formelle og uformelle tiltag i forbindelse med planlægning, beskyttelse, byggeri og vedligehold samt de økonomiske og planlægningsmæssige strukturer bag infrastrukturdesign i den nordiske natur.

 

Design in Nordic Nature er en del af et større initiativ om bæredygtig turisme i nord i Nordisk Ministerråds regi. Udviklingen af bæredygtig turisme var et af fokuspunkterne under Islands formandskab i Nordiske Ministerråd i 2019. Prioriteringen har ført til en lang række samarbejdsprojekter mellem de nordiske lande under overskrifterne Design in Nature, Clean Energy and Nature Conservation. Design in Nordic Nature ledes af Iceland Design and Architecture i samarbejde med Doga Norway og Archinfo, Finland. Projektet drives af Iceland Design and Architecture i samarbejde med Ministeriet for Miljø og Naturressourcer og Ministeriet for Erhverv og Innovation.