BBJ i Københavns Kommunes Bypanel

BBJ i Københavns Kommunes Bypanel

For at styrke arkitektonisk kvalitet og dermed samfundsmæssig værdi samt en bedre inddragelse af omverdenen i den fremtidige udvikling af København har Teknik- og Miljøforvaltningen nedsat et rådgivende Bypanel. Bypanelet evaluerer gennemførte byudviklingsprojekter og kommer med anbefalinger til kommende års byudvikling, som skal bidrage til at styrke sammenhængen mellem Teknik- og Miljøforvaltningens strategiske udvikling af København og realiserede byudviklingsprojekter.