Boris Brorman Jensen medlem af Det Særlige Bygningssyn

Boris Brorman Jensen medlem af Det Særlige Bygningssyn

Boris Brorman Jensen indstillet af Dansk Byplanlaboratorium som medlem af Det Særlige Bygningssyn.

Det Særlige Bygningssyn er kulturministerens, og derigennem Kulturstyrelsens, rådgivende udvalg i spørgsmål om bygningsfredning og -bevaring. Det består af 12 medlemmer, der er udpeget af kulturministeren efter indstilling fra institutioner og organisationer inden for det bygningskulturelle område. Bygningssynets medlemmer sidder i fire år ad gangen, og et medlem kan normalt kun sidde i to perioder i træk. Der holdes ti møder om året.