Boris Brorman Jensen, Oxford Research og Manto udpeget til at evaluere fem udvalgte byfornyelsesprojekter

Boris Brorman Jensen, Oxford Research og Manto udpeget til at evaluere fem udvalgte byfornyelsesprojekter

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet har prækvalificeret Oxford Research, Manto og Boris Brorman Jensen til opgaven ”Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om butiksgader og bymidter under pres”.

Der skal gennemføres en evaluering af de byfornyelsesforsøgsprojekter, som i 2014 fik tilsagn fra byfornyelsens forsøgspulje under temaet ”Butiksgader og bymidter under pres” til nytænkende forsøg med at skabe liv og udvikling i problemramte bymidter og handelsgader.

Der er udvalgt 5 projekter i følgende 5 kommuner: Langeland Kommune (Rudkøbing) , Faxe Kommune (Haslev), Vordingborg Kommune (Vordingborg by), Syddjurs Kommune (Mørke) og Randers Kommune (Langå)

Projektet løber frem til september 2018