Til konference om byudvikling og boligsociale indsatser

Til konference om byudvikling og boligsociale indsatser

Boris Brorman Jensen til konference om “Byudvikling og boligsociale indsatser: perspektiver og erfaringer” ved Aarhus Universitet. Konferencen samler op på en lang række danske og udenlandske erfaringer om boligsociale indsatser med betydning og relevans for det igangværende arbejde med transformation af det grønne byrum i Gellerup.