Diplomcensor ved Arkitektur- og Designhøgskolen i Oslo, AHO

Diplomcensor ved Arkitektur- og Designhøgskolen i Oslo, AHO

Boris Brorman Jensen i Oslo for femte år i træk til bedømmelse af diplomprojekter ved AHO. Bedømmelse af diplomprojekter ved AHO foretages udelukkende af eksterne bedømmere. De øvrige medlemmer af censorkomiteen i foråret 2015 var Thomas Liu og Manuel Herz.