Arkitektur i Aarhus

Arkitektur i Aarhus

Aarhus er internationalt kendt for sit historiske bymiljø og mange karakterfulde nutidige bygninger. Aarhus er samtidig en såkaldt arkitekturklynge – med bemærkelsesværdig mange veletablerede tegnestuer og et vitalt fagmiljø omkring Arkitektskolen Aarhus.

Introduktionsforelæsningen sætter fokus på en række nutidige byggerier og deres forhistorie som introduktion til fire foredrag om og af tegnestuerne: E + N, schmidt/hammer/lassen, Arkitema og C. F. Møller, der på forskellig vis har sat deres præg på byen og dens fysiske miljø fra slutningen af 1930erne og frem.