Inspirationsseminar om byledelse i problemramte byområder

Inspirationsseminar om byledelse i problemramte byområder

Ministeriet for Udlændinge, Integration og Bolig støtter i øjeblikket fem områdefornyelsesprojekter i byerne Mørke, Rudkøbing, Haslev, Langå og Vordingborg i arbejdet med at udvikle og afprøve nye metoder eller redskaber, der kan understøtte en positiv udvikling i problemramte bymidter og handelsgader.

Følgeevalueringen af projekterne varetages af Oxford Reaseach og Manto med BBJ som ekstern konsulent.