I paneldebat på konference om “Købstæder som levesteder”

I paneldebat på konference om “Købstæder som levesteder”

”Fra Solospiller til Samspiller” Hans Engell styrer den sidste debatrunde med fokus på positionering, rollefordeling og samarbejde købstæderne imellem med deltagelse af bl.a. borgmester John Brædder og professor Ove Kaj Pedersen samt Boris Brorman Jensen.

Konferencen om “Købstæder som levesteder” indgår som en del af en række bypolitiske initiativer, som minister for By, Bolig og Landdistrikter Carsten Hansen vil præsentere over efteråret, målrettet de udfordringer, som befolkningsforskydningen og centraliseringen medfører for by og opland, og de forandringsprocesser, som er nødvendige i den forbindelse.