Konference om Livability & Vancouverism

Konference om Livability & Vancouverism

Vancouver er flere gange blevet udnævnt som en af ver­dens bedste byer at leve i. Byen er kendetegnet ved et fintmasket gadenet, som inviterer til at færdes til fods, boliger i forskellige prislejer, god kollektiv trafikbetjening, kvalitet i det offentlige rum, offentlig adgang til kysten og grønne områder og bevaring af udsigts- og sigtelinjer. De centrale bykvarterer rummer blandede funktioner, og den kompakte og meget menneskevenlige bymidte rum­mer mange boliger i den tætte bykerne, ofte indpasset i høje, slanke boligtårne. Den behagelige atmosfære og de gode rammer for høj livskvalitet har gjort byen berømt for sin ’liveability’, og den særlige ’vancouverism’ er ble­vet noget, byplanlæggere verden over er begyndt at referere til som ’best practice’.

Teknisk Udvalg i Aarhus Kommune var på studietur til Vancouver i august 2016. Her blev der indsamlet erfaringer, som kommunen nu vil forsøge at implementere. Tidligere chefplanlægger i Vancouver Professor Larry Beasley er derfor inviteret til konference og ’master class’ for at fortælle om de bemærkelsesværdige resultater, Vancouver har opnået gennem samarbejde mellem offentlige og private aktører.