Medlem af arkitekturpolitisk styregruppe

Medlem af arkitekturpolitisk styregruppe

Silkeborg Kommune har nedsat en styregruppe, der skal hjælpe kommunen med at udarbejde en ny arkitekturpolitik. Arkitekturpolitikkens overordnede formål er at sikre kvaliteten af det byggede miljø i hele Silkeborg Kommune. Med afsæt i udvalgte hovedtemaer og værdier for det fysiske miljø, skal arkitekturpolitikken udpege en række fokuspunkter, som er væsentlige når der bygges nyt. Arkitekturpolitikken skal redegøre for hvordan kommunen, som myndighed, bygherre og bidragyder kan styrke arkitekturen som et værdiskabende element når der udvikles nye bydele, byrum og bygninger.