Moderator ved konference om danske velfærdsrum

Moderator ved konference om danske velfærdsrum

Konferencen ‘Danske Velfærdsrum’ satte fokus på forandringer i de danske velfærdssystemer. Temaet tager afsæt i et tværfagligt forskningsprojekt, Spaces of Danish Welfare, der bringer perspektiver fra antropologi, kunsthistorie og arkitektur/urbanisme sammen for at undersøge, hvilken rolle de rumlige forandringer spiller i folks hverdagsliv, og hvilke implikationer dette har for arkitektur og planlægning.

 

Oplægsholdere på dagen var bl.a. leder af forskningsprojektet professor mso Kirsten Raahauge, professor i politik, historie og sociologi ved CBS Lars Bo Kaspersen, professor emeritus ved Arkitektskolen Aarhus Niels Albertsen og professor emeritus ved CBS Ove Kaj Pedersen.