Opdrag om Bornholms fremtid

Opdrag om Bornholms fremtid

Rekommanderet, Katinka Hauxner, Tredje Natur og Boris Brorman Jensen prækvalificeret til opdrag om Bornholms fremtid.

Formålet med projektet Bornholms fremtid er at udarbejde et fælles, anerkendt dialogværktøj, som politik- og strategiudviklingen kan tage udgangspunkt i, i Bornholms Regionskommune.

 

Bornholm gør mange ting rigtigt, og der er løbende udvikling og innovation inden for en lang række områder. Men øen kæmper som flere andre yderområder også med et faldende befolkningstal, en voksende andel af ældre, tommer boliger og problemer med at tiltrække nye investeringer.

Derfor vil Bornholms Regionskommune nu i samarbejde med Realdania samt Bornholms borgere, erhvervsliv, organisationer og foreninger skabe en visionsplan for Bornholms fremtid, der kan danne et realistisk udgangspunkt for øens udvikling i en tid med afvikling. Det er målet, at visionsplanen kan fungere som værktøj til løbende at udvikle, vurdere og prioritere strategiindsatser i Bornholms Regionskommune.

Bornholms fremtid er et projekt der har til formål at udarbejde et plangrundlag, der er realistisk set i forhold til Bornholms situation, og samtidig tager udgangspunkt i de kvaliteter, vi kan bygge videre på”.