Oplæg om visionen for det nye grønne byrum i Gellerup på konference ved Aarhus Universitet

Oplæg om visionen for det nye grønne byrum i Gellerup på konference ved Aarhus Universitet

Aarhus Universitet afholder den 13. – 14. august en konference om ”Retten til byen – kampen om byen” .

 

Vi vil med konferencen bringe praktikere og analytikere sammen omkring spørgsmålet om, hvordan borgere ejer byen, hvordan forskellige ejerskaber sameksisterer og konfliktuerer, og ikke mindst hvorledes såvel borgere som myndigheder administrerer retten til byen”.

 

På konferencens workshop om inkluderende byrum vil Boris Brorman Jensen med udgangspunkt i det vindende konkurrenceforslag til et nyt grønt byrum i Gellerup tale om ’byrumsdesign som forandringsagent’.