Oplæg om projekt Vandets veje

Oplæg om projekt Vandets veje

Danmark har de seneste år oplevet perioder med intensiv nedbør, hvilket skaber udfordringer både i by og land. Samtidig er Danmark et lille land, hvor der er kamp om pladsen til mange forskellige interesser, der ofte ikke involverer parkering af store vandmasser. Der er et behov for at afsøge mulighederne og barriererne, både de tekniske, juridiske og planmæssige, for at vandet kan få lov at flyde mere frit.

 

Odense Kommune, VandCenter Syd, Arkitektskolen Aarhus, GEUS, Akademisk Arkitektforeningen og Advokatsamfundet er gået sammen om et projekt med arbejdstitlen Vandets veje – finansieret af Dreyers Fond. Vandets veje skal afsøge mulighederne for at indføre en mere naturbaseret tilgang til vandhåndtering i Danmark – og komme med forslag til revision af de juridiske og forvaltningsmæssige rammer, der kan muliggøre omstillingen til en mere helhedsorienteret tilgang.

 

Oplægget for Det Nationale Netværk for Klimatilpasning, DNNK om samarbejdsprojektet og mulighederne for en naturbaseret tilgang til vandhåndtering i Danmark, blev holdt sammen med projektchef i VSC, Uffe Linneberg Gangelhof.