Oplæg på Åben Land konference

Oplæg på Åben Land konference

Vandet anerkender ikke den politisk administrative geografi, vi har lagt ned over landet. Fremtidens krav om mere beskyttet natur og naturunderstøttende fødevareproduktion kræver samarbejde på tværs af kommune- og regionsgrænser.

 

Under overskriften: Hvad vil der ske, hvis vi lader vandet løbe frit i det åbne land? Og hvordan når vi derhen? – afholdte jeg sammen med Merete Hvid Dalnæs, VandCenter Syd, Uffe Linneberg Gangelhof, VCS og Gert Michael Laursen, Odense Kommune workshop om perspektiver for fremtidens vandhåndtering i Danmark. Et arbejde der vil blive fulgt op med en række konkrete anbefalinger til kommuner og forsyningsselskaber.

 

Åben Land konferencen 2024 var arrangeret af Københavns Universitet, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Landinspektørforeningen, Danske Landskabsarkitekter og Dansk Byplanlaboratorium – med Assens Kommune som vært.