Bynære landskabspotentialer: Problemformulering

Bynære landskabspotentialer: Problemformulering

Der findes ikke nogen videnskab – en urbanologi – der tilbyder en sammenhængende teori om byen. Men selvom denne afhandling primært knytter an til arkitektfagets og byplanlægningens særlige .,interesser” i byen betyder det ikke, at de undersøgelser og analyser, som vil blive foretaget, alene rettes mod det byggede miljø og de teorier, der specifikt har tilknytning hertil. Udgangspunktet for den “kritik af kritikken”, om tages op i den indledende problemstilling, er netop den tilsyneladende krise i de anskuelsesformer, der traditionelt har opfattet byen som et system af bygget orden.

 

Download og læs Boris Brorman Jensens bidrag til antologien om by-forskningens metoder og processer som pdf

Dato

01/04 2004

Kategori

Artikel, Publikationer