Udpeget til at sidde i Akademiraadets Landskabsudvalg

Udpeget til at sidde i Akademiraadets Landskabsudvalg

Landskabsudvalgets opgave er at bistå Akademiraadet med vurderinger, udtalelser og rådgivning vedrørende miljø og planlægning af landskabsæstetik og tilgrænsende felter. Udvalget består af 6 medlemmer (3 arkitekter og 3 billedkunstnere), der udpeges for 2 år ad gangen.