Udviklingsstrategi for Herning Syd

Udviklingsstrategi for Herning Syd

Ni små landsbyer syd for Herning er med støtte fra Landdistriktpuljen gået sammen om at udvikle en helhedsplan for området. Landskabsarkitekt Torben Schønherr, DETBLÅ og Boris Brorman Jensen har fået til opgave at udarbejde helhedsplanen, der bl.a. skal indeholde et idékatalog af konkrete projektforslag.