I arbejdsgruppe med Danmarks Naturfredningsforening og PensionDanmark

I arbejdsgruppe med Danmarks Naturfredningsforening og PensionDanmark

Danmarks Naturfredningsforening og PensionDanmark har i fællesskab etableret en fællestværfaglig arbejdsgruppe, som henover foråret 2023 skal udarbejde en række generelle principper, der skal vise retningen for, hvordan man indtænker biodiversitet i byudviklingen.

 

Jeg har fornøjelsen af at sidde med i arbejdsgruppen sammen med bl.a. ph.d. Lotte Nystrup Lund, Anna Esbjørn, CONCITO samt Rasmus Karkov og Niels Malmos fra idverde Denmark. SLA, Aaen Engineering og Concise er tilknyttet som rådgivere.