Debat om bæredygtig mobilitet

Debat om bæredygtig mobilitet

Mobilitet skal være bæredygtig – miljømæssigt, klimamæssigt og socialt – og bidrage til den grønne omstilling. Koncepter og værktøjer til at nå målet er veludviklede og kendte: f.eks. en by- og arealplanlægning, der understøtter bæredygtig mobilitet og bedre faciliteter til gang, cykling og kollektiv trafik. Foruden brug af virkemidler der begrænser biltrafikken, hvor der er brugbare alternativer. Fokus på knudepunkter og kombinationsrejser er andre muligheder. Alligevel bliver bilparken større og biltrafikken stiger. Den kollektive trafik har tabt, ligesom vi cykler og går mindre end før. Det kan ses på klimaregnskabet, trængslen og i gadebilledet. Så hvordan får vi fagligheden i spil i forhold til mobilitet og byplanlægning samt inspireret beslutningstagerne til at tage de strategiske valg, der kan lokke danskerne til at ændre adfærd og vælge de bæredygtige transportformer?

 

Oplægsholdere: Simon Wind, specialkonsulent, Mobilitet, Aarhus Kommune, Gustav Friis, projektleder, Mobilitet, Aarhus Kommune, Lasse Repsholt, sektorchef, Dansk PersonTransport og formand for Kollektiv Trafik Forum. Moderator: Boris Brorman Jensen, arkitekt.