Konference om en bæredygtig fremtid for Østjylland

Konference om en bæredygtig fremtid for Østjylland

DEN ØSTJYSKE MILLIONBY er arbejdstitlen på et regionalt udviklingsprojekt, der i sommeren 2018 blev igangsat af Business Region Aarhus, Trekantområdet Danmark, Arkitektskolen Aarhus, Dansk Byplanlaboratorium og Realdania. Den geografiske afgrænsning af projektet er de 19 kommuner i Trekantområdet Danmark og Business Region Aarhus.

 

Arbejdet har været ledet af professor Tom Nielsen, byplankonsulent Holger Bisgaard og arkitekt Boris Brorman Jensen i samarbejde med adjunkt Martin Odgaard, adjunkt Katrina Wiberg, arkitekt Christine Kjølhede og stud. ark. Aksel Jakob Brandt Jensen.

 

På konferencen den 5. december præsenteres de resultater og potentialer, som arbejdsgruppen i projektet er kommet frem til i løbet af det sidste halvandet år. TRE FREMTIDSSCENARIER for en bæredygtig byregion præsenteres på konferencen. Baggrundsmaterialet i ATLAS OVER ØSTJYLLAND kan danne grundlag for et væld af andre scenarier, men de tre der præsenteres på konferencen er udvalgt, fordi de rummer særlige potentialer i relation til nogle af de overordnede tematiske rammer, som arbejdsgruppen har arbejdet intensivt med undervejs i projektet: bæredygtighed, konkurrencedygtighed, infrastruktur, mobilitet og ikke mindst det østjyske hverdagsliv. Derudover tager vi hul på det allervigtigste: en byregional, politisk diskussion om, i hvilken retning den østjyske byregion skal udvikle sig – samt ikke mindst, hvordan og i hvilken grad vi skal eller bør løfte i flok for udviklingen af Østjylland.