Kick-off seminar om byarkitektonisk kortlægning af danske stationsbyer på Arkitektskolen Aarhus.

Kick-off seminar om byarkitektonisk kortlægning af danske stationsbyer på Arkitektskolen Aarhus.

Stationsbyernes og de mindre provinsbyers gamle bymidter skranter. Deres historiske bymidte med hovedgade er ikke længere fungibel som forretnings- og erhvervsområde på grund af nye samfundsvilkår og ændrede handelsvaner. Bymidten er heller ikke umiddelbart attraktiv som bomiljø på grund af bebyggelsens karakter og den ofte heftige gennemkørende trafik. Dermed er også dens rolle som identitetsskabende reference og fællesskabsgenererende samlingssted for hele byen truet. Projektet vil kortlægge, analysere og registrere en række bymidter med henblik på at frembringe et katalog af generelle typeløsninger på bymidtens fysisk-funktionelle og socialt kulturelle problemstillinger. I udviklingen af projektet inddrages beboere og kommunale medarbejdere mv., og det endelige produkt vil bl.a. bestå af en række mapper med løsningsmodeller, workshops, konference og undervisningsmateriale.

Projektet er støttet af byfornyelseslovens forsøgs- og udviklingsmidler 2014 af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, MBBL.

Arrangør JWH Arkitekter