Moderator ved workshop om et bæredygtigt Østjylland

Moderator ved workshop om et bæredygtigt Østjylland

Business Region Aarhus, Trekantområdet Danmark, Arkitektskolen Aarhus og Realdania er gået sammen om at udarbejde et oplæg til et fælles strukturbillede for Østjylland. I første omgang skal samarbejdet munde ud i en analyse, der kan vise potentialerne ved at skabe et fælles strukturbillede for Den Østjyske Millionby.

 

Oplægsholdere var Tom Nielsen, professor, Arkitektskolen Aarhus, Jens-Christian Svenning, centerleder og professor, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet og Jan Gehl, arkitekt, byplanlægger og forfatter.

 

Workshoppen i Fængslet i Horsens var den sidste af i alt tre workshops, der havde til formål dels at kvalificere projektet, dels at bidrage til en lokal forankring af projektet i hele den østjyske region. Resultaterne af projektets første fase vil blive offentliggjort ved en konference i begyndelsen af december.