DUR-konference om scenarier for Den Østjyske Millionby

DUR-konference om scenarier for Den Østjyske Millionby

Djurslands Udviklingsråd (DUR) er et fælles strategisk forum for Syddjurs og Norddjurs kommuner. Her mødes politikere fra Syd og Norddjurs med repræsentanter fra uddannelses-, turisme- og erhvervsliv samt repræsentanter fra organisationer og Region Midtjylland.

Borgmester Ole Bollesen, Syddjurs Kommune og Borgmester Jan Petersen, Norddjurs Kommune var på scenen sammen med Boris Brorman Jensen for at diskutere mulige scenarier for udviklingen af Den Østjyske Millionby.