Oplæg om Den regionale by Østjylland

Oplæg om Den regionale by Østjylland

Hvad sker der, når bysamarbejder taber pusten?

Landsplansredegørelsen 2006 gjorde Den Østjyske Millionby til en politisk tanke. Hensigten var at skabe en overordnet plan inspireret af hovedstadens Fingerplan fra 1947. Der blev nedsat arbejdsgrupper med repræsentanter fra de involverede kommuner og Miljøministeriet, som fik udarbejdet undersøgelser og analyser om byudviklingen, erhverv, befolkning og infrastruktur. Men så strandede det der. Kommunerne kunne ikke blive enige om, hvordan man kom videre.

Med udgangspunkt i historien om Den Østjyske Millionby (DØM) vil vi stille Boris Brorman Jensen og Dansk Byplanlaboratorium skarpt på nogle af udfordringerne i forhold til den regionale by og byledelse i netværk.

Tid og sted: Aarhus Universitet 26. marts kl. 16.00 – 17.30

Se Dansk Byplanlaboratoriums øvrige optaktsmøder: byplanlab.dk/Fyraftensmode