Paneldebat om bynatur

Paneldebat om bynatur

Aarhus Kommune har samlet tre skarpe talere og sætter en spændende debat i gang anført af Boris Brorman Jensen, arkitekt, konsulent og medkurator på det danske bidrag til Arkitekturbiennalen i Venedig 2016. Du kan møde:

Stig L. Andersson, designdirektør og stifter af tegnestuen SLA, som står bag Vesterbrofaldet. SLA har gjort en dyd ud af at skabe moderne, tilpasningsdygtige byer gennem innovativ brug af natur, design, bæredygtighed og teknologi.

Erlend Høyersten, museumsdirektør på kunstmuseet ARoS. ARoS er netop aktuel med triennalen THE GARDEN – End of Times, Beginning of Times, som tematiserer menneskets sameksistens med og syn på naturen.

Henrik Sell, vicedirektør og formidlingschef ved Naturhistorisk Museum, der arbejder med at give dyrene og naturen plads i byen og har i 2017 blandt andet fokus på at gentænke byen som levested for både mennesker og dyr.