Optakten til gennembruddet

Optakten til gennembruddet

Blandt de tegnestuer, som bogen “Den nye bølge i dansk arkitektur” behandler og præsenterer, er BIG, JDS, COBE, TRANSFORM, NORD, EFFEKT, ADEPT, m.fl. Disse tegnestuer udgør ganske vidst ikke en koordineret, samlet bevægelse, men deres projekter rummer alligevel en række signifikante fællestræk; en ny pragmatik og en ny vilje til at gå i dialog med verden; en ny friskhed og ligefremhed i antrittet og i retorikken. Et nybrud, der udvikler sig til en ny bølge.

 

Boris Brorman Jensens artikel om “Optakten til gennembruddet” er en redigeret version af en tidligere artikel bragt i tidsskriftet ArkitekturDK, der opridser de fælles tilblivelsesvilkår og faglige brydninger i 90’erne, der formede de portrætterede tegnestuer og skabte forudsætningerne for, hvad der i udlandet betegnes som The Danish Wave.

 

Download artiklen som pdf

Dato

03/09 2012

Kategori

Artikel, Publikationer