Prækvalificeret til udarbejdelse af prospekt for Morsø Multiarena med jaja architects og Jakob Sander.

Prækvalificeret til udarbejdelse af prospekt for Morsø Multiarena med jaja architects og Jakob Sander.

Morsø Kommune planlægger at opgradere og udvide de eksisterende sports- og fritidsarealer vest for byens centrum og ønsker at integrere områdets uddannelsesinstitutioner i et ny rekreativt netværk omkring byen. Prospektet skal illustrerer kommunens visioner og muligheder – og skal danne grundlag for et videre planlægningsarbejde.

Prospektet forventes offentliggjort ultimo september 2015.