Regionale perspektiver i kommuneplanlægningen

Regionale perspektiver i kommuneplanlægningen

Oplæg om Den Østjyske Millionby for kommuneplanlæggere i Business Region Aarhus. En række planlæggere fra erhvervssamarbejdets 12 kommuner var samlet i Hedensted for at udveksle erfaringer på tværs af kommunegrænser og diskutere fælles perspektiver for den fremtidige udvikling i Østjylland.

 

Mit oplæg tog udgangspunkt i projekt Strukturbillede Østjylland udarbejdet i samarbejde med professor Tom Nielsen og byplankonsulent Holger Bisgaard.

 

Rapporten kan downloades her.