Byen genopdaget – på sporet af den nutidige by

Byen genopdaget – på sporet af den nutidige by

Byen genopdaget – på sporet af den nutidige by samler resultaterne af det forskningsprojekt, jeg i sin tid gav arbejdstitlen »Bynære landskabspotentialer – en undersøgelse af urbane og landskabelige potentialer i den spredte by«

 

Undersøgelserne af de bymæssige og landskabelige muligheder, som undertitlen hentyder til, var formuleret ud fra et ønske om at udvikle nye arkitektoniske og planlægningsmæssige strategier og værktøjer. Den oprindelige intension var, at projektet skulle gøre en forskel for praksis, og jeg forestillede mig at vende tilbage til faget med konkrete redskaber. Afhandlingen skulle derfor tage udgangspunkt i en række analyser af specifikke steder, landskabsfelter og urbane zoner, som repræsenterede karakteristiske områder i den nutidige by – og konteksten var dengang først og fremmest tænkt som europæisk. En stor del af inspirationen til projektet kom fra Rem Koolhaas, hvis retoriske, analytiske og praktiske arbejder, for mig at se, havde banet vejen for en helt ny måde at forstå og behandle byen på. Undersøgelsernes indirekte sigte lå derfor i tråd med Koolhaas’ kritik af kritikken, og hensigten var at gå bag om de moderne og postmodernistiske idealforestillinger om byen, som i det perspektiv var den første hindring for overhovedet at kunne etablere en ’positiv’ definition af restbyen og dens u(er)kendte typer af nye bylandskaber.

 

Afhandlingens hovedafsnit udgøres af tre case studier eller fortællinger om moderne byområder i henholdsvis Aarhus, Bangkok og Dubai.

 

Download “Casestudie O2 – fortællinger om den nutidige by” som selvstændig pdf

 

Download “Casestudie Sukhumvit Line – fortællinger om den moderne asiatiske storby” som selvstændig pdf

 

Download “Casestudie Dubai – fortællinger om en globaliseret bystat” som selvstændig pdf

 

Download hele afhandlingen som pdf

Dato

01/08 2004

Kategori

Monografi, Publikationer