Den Østjyske Millionby

Den Østjyske Millionby

Atlas med kortlægninger, demografier og andet datamateriale over Den Østjyske Millionby udarbejdet i forbindelse med udviklingsprojektet ”Strukturbillede for Den Østjyske Millionby”. Materialet ligger til grund for projektets foranalyser og scenarier, der kan ses her. De primære kilder er de kortsæt og data, der er tilgængelige fra Styrelsen for Dataforsyning & Effektivisering, Plandata.dk, Arealinfo.dk og Danmarks Statistik. Hertil kommer data og kort der venligst er stillet til rådighed af Banedanmark, Vejdirektoratet, BoligØkonomisk Videncenter, DREAM og EnergiNET. Endelig er der til projektet foretaget særkørsler foretaget af Danmarks Statistik og DREAM. Projektgruppen har fået bistand til udarbejdelse af den opdaterede pendlingsanalyse fra cand.techn.soc. Thomas Sick Nielsen.

 

Atlasset for Den Østjyske Millionby er struktureret i tre dele:

 

1) En beskrivende del, med kortlægninger af naturområder, infrastrukturer, bebyggelser m.m. samt forskellige illustrationer af befolkningsudvikling, indkomstforhold, pendlermønstre m.m.

 

2) En fremskrivende del, der illustrerer forskellige udviklingsmønstre og tendenser baseret på fremskrivninger og vedtagne/forventede beslutninger frem mod 2040.

 

3) En spekulativ del, der viser territoriale konsekvenser af forventede klimaforandringer frem mod 2040.

 

Atlasset kan rekvireres i elektronisk form ved e-mail til bbj@borisbrorman.dk

Dato

05/12 2019

Kategori

Debat, Publikationer