På vej mod et strukturbillede for Østjylland

På vej mod et strukturbillede for Østjylland

Rapporten sammenfatter vidensgrundlag og anbefalinger fra et Realdania finansieret udviklingsprojekt med det formål at skabe et overordnet strukturbillede for Østjylland. Et strukturbillede der på længere sigt skal danne grundlag for en sammenhængende regional udviklingsstrategi for Østjylland – fra Randers i nord til Haderslev i syd. Rapporten har i første omgang til hensigt at igangsætte den nødvendige forudgående debat og samle de østjyske kommuner om en fælles dagsorden for et muligt samarbejde, der forhåbentlig leder frem til udarbejdelse af en egentlig strategisk udviklingsplan for Østjylland. En fremtidssikret regional urbanisering af Den Østjyske Millionby i pagt med de unikke natur- og landskabsværdier.

 

Det faglige udspil blev præsenteret for 19 østjyske kommuner ved en konference i december 2019 og indeholder foruden en basisfremskrivning tre scenarier for en bæredygtig udvikling af Østjylland frem mod 2040. Basisfremskrivningen illustrerer, hvor Østjylland bevæger sig hen med ‘automatpiloten’ slået til, og fungerer som et fælles sammenligningsgrundlag for scenarierne. De tre udviklingsscenarier peger i forskellige retninger og illustrerer forskellige udviklingsmuligheder og vækstdynamikker, men bygger alle på en ambition om at implementere FN’s 17 verdensmål og overholde Parisaftalen. De udarbejdede foranalyser og scenarier trækker på data fra et omfattende atlas over Den Østjyske Millionby udarbejdet af projektgruppen. Se atlasset her

 

Download hele rapporten som pdf

Dato

05/12 2019

Kategori

Debat, Publikationer