Author:Boris Brorman Jensen

Oplæg om projekt Vandets Veje

Halvdagskonference arrangeret af Arkitektforeningen Østjylland, under projektet Arkitekturens stemme, med fokus på, hvordan vi i...

Moderator ved arkitekturfestival

The annual festival OPEN continues the critical and investigative approach to Architecture, encouraging the important...

Oplæg om Vandets Veje

"Når vandhåndtering, byrumskvalitet og bystrategiske mål samtænkes, skal fagligheder, arbejdsprocesser og beslutningskæder finde hinanden på...

Indledende forundersøgelse

I samarbejde med Akademisk Arkitektforening og Dreyers Fond udarbejder kunsthistoriker Marianne Krogh og jeg de...

Moderator ved debatarrangement

Jeg havde fornøjelsen af at moderere et interessant miniseminar om arkitektoniske strategier for udvikling af...